Your browser does not support JavaScript. You can experiment some minor issues (for example you cannot submit comments and the tables are not sortable)

Activities

The following items are activities I like, including those from other authors.

Table of activities. The table is sortable (click on headers)
Title Author Completion Creation Keywords Abstract
‘Phone. Home’ Xavier Bordoy 3/3 c: raonament de proporcionalitat directa - funcions lineals when Què tardaríem a fer una cridada de telèfon d’un nombre molt llarg?
Activities Xavier Bordoy No completion set Unknown creation date No keywords Index of activities of somenxavier.xyz
Cercle de cèntims Dan Meyer 3/3 c: raonament de proporcionalitat directa - funcions lineals c: àrea c: cercle when L’activitat tracta de saber quantes monedes de cèntim caben a un cercle en funció del diàmetre d’aquest cercle. Preguntes associades: quantes monedes de cèntims cabran al cercle gran?
El punt de llibre Xavier Bordoy 3/3 when grup estimació estimation aproximació aproximation afine function funció afí proporcionalitat proporcionality Es tracta d’estimar a quina pàgina està el punt de llibre