Your browser does not support JavaScript. You can experiment some minor issues (for example you cannot submit comments and the tables are not sortable)

El punt de llibre

Acte 1

A quina pàgina està el punt de llibre?

Punt de llibre a un llibre
Punt de llibre a un llibre

Acte 2

Acte 3

Image Alt

Notes

  • Aquesta òpera en tres actes es pot fer a classe com a activitat grupal: es reparteixen llibres qualsevols i punts. I es demana que un alumne posi el punt i demani a l’altre a quina pàgina està el llibre. L’única informació proporcionada és el nombre de pàgines totals del llibre. S’anota la resposta de l’alumne i la pàgina on vertaderament estava el punt. S’intercanvien els papers. Guanya qui menys error (absolut o relatiu ha fet).
  • De la mateixa manera, es podria fer grupal l’òpera en tres actes, equipant als grups amb regle i que els alumnes l’usassin per estimar on estar el punt del llibre.
  • Aquesta òpera forma part the theque [1] i en anglès a twitter [2]

Referències

[1] Bordoy, X. Theque. A quina pàgina està el punt? 2016. http://theque.somenxavier.xyz/content/3-acts/Llibre-nombre-de-pagines/.

[2] Bordoy, X. In which page the bookmark is? @Estimation180 #MTBoS This is 3-act activity http://theque.somenxavier.xyz/content/3-acts/Llibre-nombre-de-pagines.en/ …. 2016. https://twitter.com/somenxavier/status/720850261074321411.

Comentaris