El punt de llibre

Xavier Bordoy

2016-04-11

Acte 1

A quina pàgina està el punt de llibre?

Punt de llibre a un llibre

Punt de llibre a un llibre

Acte 2

Acte 3

Image Alt

Notes

Referències

[1] Bordoy, X. Theque. A quina pàgina està el punt? 2016. http://theque.somenxavier.xyz/content/3-acts/Llibre-nombre-de-pagines/.

[2] Bordoy, X. In which page the bookmark is? @Estimation180 #MTBoS This is 3-act activity http://theque.somenxavier.xyz/content/3-acts/Llibre-nombre-de-pagines.en/ …. 2016. https://twitter.com/somenxavier/status/720850261074321411.

Drets d'autor

© 2016 Xavier Bordoy. Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported, la qual va ser creada el 2016-04-11. Si l'autor no som jo mateix, puc haver-lo modificat (traduint-lo, introduint millores, prenent algunes notes, etc.) sempre anb els mateixos termes de la llicència original.

Codi font

Teniu disponible el codi font