Your browser does not support JavaScript. You can experiment some minor issues (for example you cannot submit comments and the tables are not sortable)

Quant a

[You have the english version of this file here]

Sobre mi

Som en Xavier Bordoy, professor de Matemàtiques. Des del curs 2013-2014, faig feina a un centre d’adults a Mallorca (Espanya) [1]. Els nivells que enseny són bàsicament ESPA (que vol dir “Educació Secundària per a Persones Adultes” i que és un equivalent a l’ESO però amb currículum propi) i preparació per a realitzar els exàmens d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.

Contacte

Aquests són els canals de comunicació per a contactar amb mi. El mètode preferent de contacte és el correu electrònic.

Ús de serveis de programari

Som molt exceptic sobre l’ús de pàgines web que ofereixen serveis que substitueixen l’ús de programari a l’ordinador. Els serveis que uso de tant en quant són:

Sobre la web

Continguts

Aquesta web és per a emmagatzamar les meves coses sobre classe: activitats, apunts i exercicis, recursos, a més del meu blog. Els continguts estan escrit, bàsicament, en català i anglès. L’anglès no és una de les meves llengües maternes, per la qual cosa pot ser que trobeu errors gramaticals als documents escrits amb aquesta llengua, a més de què no tendran l’expressivitat que jo desitjaria. En aquest cas, si us plau aviseu-me i amb molt de gust els corregiré. D’altra banda si trobeu que es pot fer alguna millora, en aquests documents o a qualsevol altra part de la web, també vos agraïria que m’aviseu.

Teniu disponible el codi font de la web al seu repositori de Github.

Aquesta web no usa galetes HTTP, excepte per als comentaris.

Llevat que s’hi indiqui el contrari, els continguts d’aquesta web (inclosos els comentaris) estan subjectes a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Això significa, esencialment, que sou lliures d’usar, modificar i distribuir els continguts d’aquesta web sempre i quan doneu el reconeixement que pertoca, oferigueu un enllaç a la llicència i hi indiqueu si s’han fet canvis. Per a més informació, podeu veure els termes legals de la llicència.

Intent usar materials distribuïts sota una llicència Creative Commons1 o bé al domini públic. En cas de què no pugui usar aquests tipus de materials i necessiti usar-ne amb copyright, ho faré a l’ampar de la legislació:

  • El dret de cita i resenya per a finalitats docents de l’article 32è de la Llei de Propietat Intel·lectual Espanyola [3]
  • L’ús just (Fair use) de la legislació dels Estats Units d’Amèrica [4]

Totes les marques enregistrades pertanyen als propietaris respectius.

Reconeixements

He usat programari lliure, o almenys de codi obert, per a fer aquesta web. Específicament, he usat el programari següent:

  • GNU Make que crida, bàsicament, a Pandoc per passar d’un format a un altre. Per exemple, converteix el format Markdown [2,5] a pàgines web HTML5 [6] per al blog.
  • Per als fulls d’estil CSS utilitz el framework Bulma versió 0.5.0.
  • Els comentaris del lloc web són possibles gràcies a Isso via debian isso.
  • També he usat Ruby per a fer petits scripts i ERB per a generar els índexos del blog i de les activitats o bé per crear el fitxer Atom de subscripció. També insereix codi ruby als fitxers markdown amb ERB.
  • Git per fer manteniment de versions.
  • El servidor web darkhttpd per a testar els canvis que feia localment abans de pujar-los al servidor amb rsync.

La companyia d’allotjament per a aquesta web és Linode (Linode 1GB). Podeu usar aquesta URL de referència (o el codi 5500f43490f9b199360a9a95c2b541281e542100) per a permetre’m guanyar 20$ si contracteu algun servei d’allotjament amb aquesta companyia.

Referències

[1] CEPA Sud. Organigrama. Claustre de professors. https://cepasud.cat/organigrama/.

[3] Ministerio de Cultura. Entrada 8930 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 1996. http://boe.es/boe/dias/1996/04/22/pdfs/A14369-14396.pdf.

[4] Wikipedia. Fair Use. 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use.

[5] Wikipedia. Markdown. https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown.

[6] Wikipedia. HTML5. https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5.


  1. prefereix les llicències CC-BY i CC-BY-SA perquè crec que s’ajusten millor a les meves necessitats: permeten les traduccions i modificacions. Les llicències amb part SenseObraDerivada (NoDerivatives) no ho permeten.